تغذیه کننده دانه خام(Feeder) با موتور ۲اسب و قیف ۸۰کیلویی استیل پایه دار و دریچه مخزن دستگاه